CZECH DEUTSCH ENGLISH POLAND
[Hlavní strana] [Hledej] [Krajský úřad] [Kalendář akcí] [Kontakt ] [Pro registrované]


Návrat na hlavní stranu

Pardubický kraj


Základní škola Leoše Janáčka Hukvaldy

Základní škola Leoše Janáčka
Základní škola Leoše Janáčka
Hukvaldy jako panské sídlo měly již od roku 1563 svého vlastního zámeckého kaplana a zaujímaly ve školství výjimečné postavení. Zámecký kaplan byl totiž zároveň i učitelem pro děti úředníků a obyvatel hradu. Po zkáze hradu roku 1762 a vystavění "Podzámčí" v letech 1760-70 byla do nového sídliště přeložena i škola. V roce 1816 byla z bývalé bednárny zřízena nová škola. V roce 1877 byla stará škola zbourána a na jejím místě vystavěna nákladem arcibiskupství budova nová. Dne 2.12.1878 byla slavnostně vysvěcena a odevzdána svému účelu. V roce 1948 byla škola umístěna v bývalém zámku, který byl postaven v roce 1760.

Počátkem školního roku 1953/54 dochází k nové celostátní reorganizaci školství. Zanikají staré školy národní a střední a zřizuje se jednotná osmiletá škola střední. V obci dochází ke sloučení školy střední s bývalými národními školami v Hukvaldech a Rychalticích. K 1.9.1953 dochází k nové celostátní reorganizaci školství. Tím zanikají staré školy národní a střední a zřizuje se jednotná osmiletá škola střední. V obci dochází ke sloučení školy střední s bývalými školami národními v Rychalticích a Hukvaldech. Nová škola má 13 tříd s 346 žáky ve třech budovách. V roce 1980 je slavnostně otevřena nově vystavěná škola Hukvaldy na katastru Dolního Sklenova. V roce 1984 získává titul Základní škola Leoše Janáčka. Akademický malíř Jan Václav Sládek odkázal škole ve své závěti 103 obrazů, které spolu s obrazy místního akademického malíře Antonína Kroči tvoří hlavní výzdobu školy.

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://www.zshukvaldy.cz

Typ záznamu: Stavební památka
AKTUALIZACE: uživatel č. 1164 org. 128, 13.10.2010 v 16:13 hodin


Copyright 1998-2020 © Luděk Šorm